Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69209

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.05 13.06 0.60 0.00 0.00
Urval 2 16.05 0.00 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.05 i urvalsgrupp BI, 13.06 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 76 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 8 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 7 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.73 15.27 0.85 0.00
Urval 2 16.73 0.85
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.73 i urvalsgrupp BI, 15.27 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2017 sökte 118 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 7 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.13 14.82 1.00 0.00
Urval 2 16.00 14.82 0.85
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.13 i urvalsgrupp BI, 14.82 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 122 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 7 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 7 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 17.08 0.95 0.00
Urval 2 16.60 17.08 0.95
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 17.08 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 118 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 8 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 6 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad