Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69210

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 13.58 0.50 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 13.58 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2018 sökte 78 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 6 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 5 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.77 13.60 0.80 0.00
Urval 2 15.77 13.60 0.80
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.77 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

116

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2017 sökte 116 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.28 16.66 0.90 0.00
Urval 2 16.28 12.81 0.80
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.28 i urvalsgrupp BI, 16.66 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 100 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 5 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.05 15.33 0.85 0.00
Urval 2 14.80 15.33 0.90
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.05 i urvalsgrupp BI, 15.33 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 128 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 6 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad