Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69211

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.95 14.00 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.95 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2018 sökte 94 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 10 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 8 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.65 0.95 0.00
Urval 2 16.20 16.65 0.55
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2017 sökte 127 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 9 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 7 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.35 14.92 1.00 0.00
Urval 2 14.50 14.92 1.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.35 i urvalsgrupp BI, 14.92 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 104 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 7 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 6 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.46 16.27 0.80 0.00
Urval 2 14.46 16.27 0.80
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.46 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 137 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 9 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 9 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad