Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Kandidatprogram i fysik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69212

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.31 0.60 0.00
Urval 2 12.31
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Kandidatprogram i fysik vid Karlstads universitet antagningspoängen 12.31 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 64 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Kandidatprogram i fysik vid Karlstads universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.88 14.57 0.85 0.00
Urval 2 11.10 13.16 0.65
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Kandidatprogram i fysik vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.88 i urvalsgrupp BI, 14.57 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 51 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Kandidatprogram i fysik vid Karlstads universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 6 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.92 13.13 0.85
Urval 2 13.92 0.85 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Kandidatprogram i fysik på Karlstads universitet 13.92 i urvalsgrupp BI, 13.13 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 49 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Kandidatprogram i fysik vid Karlstads universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 8 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad