Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69840

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 0.00 0.50 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 52 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi vid Karlstads universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 0 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad