Antagningspoäng för Turismprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68964

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 14.74 0.05 0.00
Urval 2 10.80 11.88 0.05 99.99
För höstterminen år 2016 hade Turismprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 14.74 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

58

Under HT2016 sökte 303 personer till Turismprogrammet vid Karlstads universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 17 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 11 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.63 14.90 0.50 3.50
Urval 2 11.80 12.39 0.10 3.50
För höstterminen år 2015 hade Turismprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.63 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

416

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 416 personer till Turismprogrammet vid Karlstads universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 28 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 21 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 15.90 0.50 4.00
Urval 2 14.50 14.23 0.30
För höstterminen år 2014 hade Turismprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

478

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 478 personer till Turismprogrammet vid Karlstads universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 34 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 22 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad