Antagningspoäng för Vård- och Stödsamordnarprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68824

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 16.07 0.60 0.00
Urval 2 15.38 15.66 0.55 3.00
För höstterminen år 2014 hade Vård- och Stödsamordnarprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 16.07 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

300

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

43

Under HT2014 sökte 300 personer till Vård- och Stödsamordnarprogrammet vid Karlstads universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 6 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad