Antagningspoäng för Webbutvecklare vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69812

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.52 14.80 0.65 0.00 4.00
Urval 2 13.63 14.80 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Webbutvecklare vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.52 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

307

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 307 personer till Webbutvecklare vid Karlstads universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 39 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 32 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad