Antagningspoäng för Webbutvecklare vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69812

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.29 12.95 0.00 0.00 0.00
Urval 2 11.35 12.95 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Webbutvecklare vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.29 i urvalsgrupp BI, 12.95 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

317

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 317 personer till Webbutvecklare vid Karlstads universitet varav 62 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 59 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 46 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.02 15.30 0.60 0.00 0.00
Urval 2 11.44 11.30 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Webbutvecklare vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.02 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

277

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

52

Under HT2019 sökte 277 personer till Webbutvecklare vid Karlstads universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 45 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 41 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.52 14.80 0.65 0.00 4.00
Urval 2 13.63 14.80 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Webbutvecklare vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.52 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

307

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 307 personer till Webbutvecklare vid Karlstads universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 39 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 32 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad