Antagningspoäng för utbildningar vid Karolinska institutet

Om Karolinska institutet
Ort: Stockholm
Antal utbildningar:37

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Karolinska institutet och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Arbetsterapeutprogrammet Karolinska institutet 16.60 17.60 0.75
Audionomprogrammet Karolinska institutet 17.00 17.88 1.00
Barnmorskeprogrammet Karolinska institutet - - -
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi Karolinska institutet 18.33 16.60 1.00
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin Karolinska institutet 16.51 17.50 0.95
Fysioterapeutprogrammet Karolinska institutet 19.43 19.51 1.25
Kandidatprogrammet i biomedicin Karolinska institutet 20.29 20.78 1.30
Läkarprogrammet Karolinska institutet 22.29 22.50 1.75
Logopedprogrammet Karolinska institutet 19.32 18.86 1.15
Magisterprogrammet i arbete och hälsa inriktning beteendevetenskap Karolinska institutet - - -
Magisterprogrammet i arbete och hälsa inriktning ergonomi Karolinska institutet - - -
Magisterprogrammet i arbete och hälsa inriktning företagssköterska Karolinska institutet - - -
Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Karolinska institutet - - -
Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Karolinska institutet - - -
Magisterprogrammet i klinisk optometri Karolinska institutet - - -
Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik Karolinska institutet - - -
Optikerprogrammet Karolinska institutet 16.01 16.45 0.75
Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik Karolinska institutet - - -
Psykologprogrammet Karolinska institutet 21.60 21.89 1.65
Psykoterapeutprogrammet inriktning kognitiv beteendeterapi Karolinska institutet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 16.23 17.60 0.80
Sjukgymnastprogrammet Karolinska institutet 19.70 19.64 1.20
Sjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 18.38 19.08 1.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Avancerad cancervård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Strålbehandling Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre Karolinska institutet - - -
Tandhygienistprogrammet Karolinska institutet 18.10 19.08 0.85
Tandläkarprogrammet Karolinska institutet 20.95 22.40 1.55