Antagningspoäng för utbildningar vid Karolinska institutet

Om Karolinska institutet
Ort: Stockholm
Antal utbildningar:38

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Karolinska institutet och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Arbetsterapeutprogrammet Karolinska institutet 17.63 17.17 0.85
Audionomprogrammet Karolinska institutet 19.36 17.47 1.00
Barnmorskeprogrammet Karolinska institutet - - -
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi Karolinska institutet 19.26 18.60 1.15
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin Karolinska institutet 18.03 20.12 1.00
Fysioterapeutprogrammet Karolinska institutet 20.06 19.58 1.25
Kandidatprogrammet i biomedicin Karolinska institutet 21.81 20.05 1.25
Läkarprogrammet Karolinska institutet 22.50 22.50 1.80
Logopedprogrammet Karolinska institutet 20.27 20.32 1.25
Magisterprogrammet i arbete och hälsa inriktning beteendevetenskap Karolinska institutet - - -
Magisterprogrammet i arbete och hälsa inriktning ergonomi Karolinska institutet - - -
Magisterprogrammet i arbete och hälsa inriktning företagssköterska Karolinska institutet - - -
Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Karolinska institutet - - -
Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Karolinska institutet - - -
Magisterprogrammet i klinisk optometri Karolinska institutet - - -
Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik Karolinska institutet - - -
Optikerprogrammet Karolinska institutet 17.96 16.73 0.85
Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik Karolinska institutet - - -
Psykologprogrammet Karolinska institutet 22.07 22.10 1.65
Psykoterapeutprogrammet inriktning kognitiv beteendeterapi Karolinska institutet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 17.90 18.85 0.90
Sjukgymnastprogrammet Karolinska institutet - - 1.20
Sjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 18.74 19.44 1.15
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Avancerad cancervård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Strålbehandling Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre Karolinska institutet - - -
Tandhygienistprogrammet Karolinska institutet 18.80 19.30 0.90
Tandläkarprogrammet Karolinska institutet 22.40 22.10 1.60