Antagningspoäng för Barnmorskeprogrammet vid Karolinska institutet

Programkod: KI-52000

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Barnmorskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

412

Antagna urval 1

54

Antagna urval 2

52

Under HT2017 sökte 412 personer till Barnmorskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 184 i första hand. Totalt antogs 54 personer i det första urvalet varav 0 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 0 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Barnmorskeprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

321

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

63

Under VT2017 sökte 321 personer till Barnmorskeprogrammet vid Karolinska institutet varav 160 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 1 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 0 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 1% män och 99% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm