Antagningspoäng för Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin vid Karolinska institutet

Programkod: KI-41004

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.93 18.34 0.90 0.00 4.00
Urval 2 16.79 17.57 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin vid Karolinska institutet antagningspoängen 16.93 i urvalsgrupp BI, 18.34 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

615

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under HT2020 sökte 615 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin vid Karolinska institutet varav 121 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 23 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 18 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 18.74 0.75 0.00 4.00
Urval 2 16.04 18.09 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin vid Karolinska institutet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 18.74 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

507

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under HT2019 sökte 507 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin vid Karolinska institutet varav 95 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 22 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 24 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 17.43 0.80 0.00 0.00
Urval 2 14.83 16.30 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin vid Karolinska institutet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 17.43 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

543

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under HT2018 sökte 543 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin vid Karolinska institutet varav 102 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 17 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 17 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.51 17.50 0.95 4.00
Urval 2 16.08 17.14 0.90
För höstterminen år 2017 hade Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin vid Karolinska institutet antagningspoängen 16.51 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

574

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 574 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin vid Karolinska institutet varav 102 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 19 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 15 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.03 20.12 1.00 4.00
Urval 2 17.08 19.61 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.03 i urvalsgrupp BI, 20.12 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

719

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 719 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin vid Karolinska institutet varav 122 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 17 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 11 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 18.27 1.00 0.00
Urval 2 17.70 18.27 1.00
För höstterminen år 2015 hade Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 18.27 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

711

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

64

Under HT2015 sökte 711 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin vid Karolinska institutet varav 129 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 21 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 64 personer varav 18 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.17 18.93 0.90 0.00
Urval 2 17.60 17.89 0.85
För höstterminen år 2014 hade Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.17 i urvalsgrupp BI, 18.93 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

703

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 703 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin vid Karolinska institutet varav 127 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 15 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 13 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm