Antagningspoäng för Läkarprogrammet vid Karolinska institutet

Programkod: KI-42001

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.30 22.50 1.80 4.00
Urval 2 22.25 22.50 1.80 4.00
Vårterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.30 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3812

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

200

Under VT2016 sökte 3812 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 1566 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 109 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 93 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 22.50 1.85 4.00
Urval 2 22.50 22.50 1.85 4.00
För höstterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.50 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

6050

Antagna urval 1

215

Antagna urval 2

195

Under HT2015 sökte 6050 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 2176 i första hand. Totalt antogs 215 personer i det första urvalet varav 105 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 195 personer varav 90 var män och 92 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.23 22.50 1.80 4.00
Urval 2 22.20 22.50 1.75 4.00
Vårterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.23 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

3675

Antagna urval 1

205

Antagna urval 2

190

Under VT2015 sökte 3675 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 1485 i första hand. Totalt antogs 205 personer i det första urvalet varav 102 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 190 personer varav 91 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 22.50 1.85 4.00
Urval 2 22.50 22.50 1.85 4.00
För höstterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.50 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

6376

Antagna urval 1

215

Antagna urval 2

195

Under HT2014 sökte 6376 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 2248 i första hand. Totalt antogs 215 personer i det första urvalet varav 108 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 195 personer varav 98 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.30 22.50 1.75 4.00
Urval 2 22.30 22.50 1.75 4.00
Vårterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.30 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

3421

Antagna urval 1

215

Antagna urval 2

190

Under VT2014 sökte 3421 personer till Läkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 1373 i första hand. Totalt antogs 215 personer i det första urvalet varav 110 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 190 personer varav 94 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm