Antagningspoäng för Optikerprogrammet vid Karolinska institutet

Programkod: KI-41007

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.67 17.23 0.70 0.00 4.00
Urval 2 16.67 17.23 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Optikerprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 16.67 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

808

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 808 personer till Optikerprogrammet vid Karolinska institutet varav 206 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 27 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 15 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.69 0.65 0.00 3.00
Urval 2 16.30 16.73 0.65 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Optikerprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.69 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

718

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

78

Under HT2019 sökte 718 personer till Optikerprogrammet vid Karolinska institutet varav 193 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 29 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 17 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.04 16.27 0.70 0.00 3.00
Urval 2 16.04 16.47 0.70 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Optikerprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 16.04 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

787

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

83

Under HT2018 sökte 787 personer till Optikerprogrammet vid Karolinska institutet varav 144 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 25 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 83 personer varav 17 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.01 16.45 0.75 3.00
Urval 2 16.01 16.45 0.75 3.00
För höstterminen år 2017 hade Optikerprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 16.01 i urvalsgrupp BI, 16.45 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

806

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

72

Under HT2017 sökte 806 personer till Optikerprogrammet vid Karolinska institutet varav 172 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 30 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 19 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.96 16.73 0.85 4.00
Urval 2 17.17 16.60 0.80 4.00
För höstterminen år 2016 hade Optikerprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.96 i urvalsgrupp BI, 16.73 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

870

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 870 personer till Optikerprogrammet vid Karolinska institutet varav 182 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 20 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 19 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.70 0.90 4.00
Urval 2 17.70 16.61 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Optikerprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

874

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 874 personer till Optikerprogrammet vid Karolinska institutet varav 171 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 17 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 11 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.63 18.10 0.90 3.00
Urval 2 17.00 17.73 0.80 3.00
För höstterminen år 2014 hade Optikerprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.63 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

926

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 926 personer till Optikerprogrammet vid Karolinska institutet varav 164 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 20 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 11 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm