Antagningspoäng för Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik vid Karolinska institutet

Programkod: KI-21017

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 39 personer till Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik vid Karolinska institutet varav 13 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 2 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 2 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik på Karolinska institutet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 0 personer till Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik vid Karolinska institutet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 3 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

31

Under HT2015 sökte 50 personer till Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik vid Karolinska institutet varav 32 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 0 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 0 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik på Karolinska institutet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 0 personer till Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik vid Karolinska institutet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 0 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm