Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Karolinska institutet

Programkod: KI-41008

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 21.89 1.65 4.00
Urval 2 21.37 21.84 1.60 4.00
För höstterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 21.89 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

4007

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

120

Under HT2017 sökte 4007 personer till Psykologprogrammet vid Karolinska institutet varav 682 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 44 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 34 var män och 81 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.07 22.10 1.65 4.00
Urval 2 21.81 21.95 1.60 4.00
För höstterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.07 i urvalsgrupp BI, 22.10 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

4373

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

120

Under HT2016 sökte 4373 personer till Psykologprogrammet vid Karolinska institutet varav 742 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 41 var män och 86 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 36 var män och 76 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.91 22.00 1.65 4.00
Urval 2 21.73 21.86 1.60 4.00
För höstterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.91 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

4642

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

120

Under HT2015 sökte 4642 personer till Psykologprogrammet vid Karolinska institutet varav 768 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 52 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 43 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.90 22.30 1.70 4.00
Urval 2 21.70 22.05 1.65 4.00
För höstterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.90 i urvalsgrupp BI, 22.30 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

4865

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

120

Under HT2014 sökte 4865 personer till Psykologprogrammet vid Karolinska institutet varav 820 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 52 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 44 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm