Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård vid Karolinska institutet

Programkod: KI-52002

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

579

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

33

Under HT2017 sökte 579 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård vid Karolinska institutet varav 302 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 6 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

338

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

33

Under VT2017 sökte 338 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård vid Karolinska institutet varav 181 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 9 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 6 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård på Karolinska institutet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård vid Karolinska institutet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 8 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm