Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad vid Karolinska institutet

Programkod: KI-51003

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

335

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

115

Under HT2017 sökte 335 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad vid Karolinska institutet varav 122 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 9 var män och 106 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 6 var män och 109 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

262

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under VT2017 sökte 262 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad vid Karolinska institutet varav 108 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 2 var män och 108 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 4 var män och 106 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2016 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad på Karolinska institutet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

105

Under HT2016 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad vid Karolinska institutet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 3 var män och 102 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

316

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2015 sökte 316 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad vid Karolinska institutet varav 95 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 4 var män och 106 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 5 var män och 95 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

333

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 333 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad vid Karolinska institutet varav 113 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 5 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 5 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm