Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Karolinska institutet

Programkod: KI-52004

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

393

Antagna urval 1

93

Antagna urval 2

68

Under HT2017 sökte 393 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Karolinska institutet varav 156 i första hand. Totalt antogs 93 personer i det första urvalet varav 9 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 6 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

355

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

65

Under VT2017 sökte 355 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Karolinska institutet varav 197 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 7 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 5 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2016 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska på Karolinska institutet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

57

Under HT2016 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Karolinska institutet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 3 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

427

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 427 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Karolinska institutet varav 159 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 1 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 1 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 1% män och 99% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

360

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under VT2015 sökte 360 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Karolinska institutet varav 171 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 2 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 2 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

455

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 455 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Karolinska institutet varav 182 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 5 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 4 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen VT2014 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska på Karolinska institutet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

50

Under VT2014 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska vid Karolinska institutet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 1 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm