Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård vid Karolinska institutet

Programkod: KI-51008

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 147 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård vid Karolinska institutet varav 54 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 1 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 5 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2016 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård på Karolinska institutet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

37

Under HT2016 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård vid Karolinska institutet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 3 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

37

Under HT2015 sökte 125 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård vid Karolinska institutet varav 31 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 6 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 4 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

34

Under HT2014 sökte 110 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård vid Karolinska institutet varav 29 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 3 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 4 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm