Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård vid Karolinska institutet

Programkod: KI-51009

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 123 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård vid Karolinska institutet varav 44 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 1 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 5 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård på Karolinska institutet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård vid Karolinska institutet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 5 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

94

Antagna urval 2

47

Under HT2015 sökte 131 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård vid Karolinska institutet varav 53 i första hand. Totalt antogs 94 personer i det första urvalet varav 10 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 8 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

41

Under HT2014 sökte 94 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård vid Karolinska institutet varav 22 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 8 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 5 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm