Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Avancerad cancervård vid Karolinska institutet

Programkod: KI-52007

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Avancerad cancervård vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

37

Under VT2017 sökte 64 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Avancerad cancervård vid Karolinska institutet varav 26 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 3 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 2 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen VT2016 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Avancerad cancervård på Karolinska institutet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

40

Under VT2016 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Avancerad cancervård vid Karolinska institutet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 3 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Avancerad cancervård vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

33

Under VT2015 sökte 76 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Avancerad cancervård vid Karolinska institutet varav 39 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 3 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 3 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Avancerad cancervård vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

45

Under VT2014 sökte 84 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Avancerad cancervård vid Karolinska institutet varav 32 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 1 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 2 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm