Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Strålbehandling vid Karolinska institutet

Programkod: KI-52008

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Strålbehandling vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

13

Under VT2017 sökte 31 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Strålbehandling vid Karolinska institutet varav 11 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 2 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 2 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen VT2016 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Strålbehandling på Karolinska institutet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

11

Under VT2016 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Strålbehandling vid Karolinska institutet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 1 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Strålbehandling vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

12

Under VT2015 sökte 21 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Strålbehandling vid Karolinska institutet varav 7 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 1 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 0 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Strålbehandling vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

11

Under VT2014 sökte 22 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Strålbehandling vid Karolinska institutet varav 9 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 2 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 2 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm