Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård vid Karolinska institutet

Programkod: KI-52009

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 137 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård vid Karolinska institutet varav 62 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 7 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

23

Under VT2017 sökte 84 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård vid Karolinska institutet varav 24 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 5 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 2 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård på Karolinska institutet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

26

Under HT2016 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård vid Karolinska institutet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 4 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen VT2016 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård på Karolinska institutet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

30

Under VT2016 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård vid Karolinska institutet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

29

Under HT2015 sökte 108 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård vid Karolinska institutet varav 36 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 5 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 2 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

87

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

35

Under VT2015 sökte 87 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård vid Karolinska institutet varav 34 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 1 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 1 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 109 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård vid Karolinska institutet varav 37 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 2 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 3 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård vid Karolinska institutet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

30

Under VT2014 sökte 102 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård vid Karolinska institutet varav 44 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 1 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 2 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm