Antagningspoäng för Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet

Programkod: KI-41015

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.98 21.85 1.60 4.00
Urval 2 21.98 21.80 1.55 4.00
För höstterminen år 2015 hade Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.98 i urvalsgrupp BI, 21.85 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2302

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

102

Under HT2015 sökte 2302 personer till Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 609 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 44 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 102 personer varav 40 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.73 22.30 1.60 0.00
Urval 2 21.55 22.29 1.55
För höstterminen år 2014 hade Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.73 i urvalsgrupp BI, 22.30 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2376

Antagna urval 1

113

Antagna urval 2

101

Under HT2014 sökte 2376 personer till Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 584 i första hand. Totalt antogs 113 personer i det första urvalet varav 45 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 101 personer varav 38 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm