Antagningspoäng för utbildningar vid Konstfack

Om Konstfack
Ort: Stockholm
Antal utbildningar:8

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Konstfack och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design Konstfack 19.70 18.10 0.60
Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media Konstfack 14.56 14.16 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, (Bild, Slöjd) Konstfack 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild - Design) Konstfack 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild - Media) Konstfack 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans åk 7-9 Konstfack 20.00 19.59 0.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i grundskolans åk 7-9, 270 hp Konstfack 12.35 11.81 0.45
Masterprogrammet i visuell kultur och lärande - Bildpedagogik Konstfack 0.00 0.00 0.00