Antagningspoäng för Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media vid Konstfack

Programkod: KF-L1402

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.56 14.16 0.80
Urval 2 14.56 14.16 0.80 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media på Konstfack 14.56 i urvalsgrupp BI, 14.16 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 71 personer till Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media vid Konstfack varav 21 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 14.16 0.90
Urval 2 14.27 0.90
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media på Konstfack 15.10 i urvalsgrupp BI, 14.16 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 84 personer till Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media vid Konstfack varav 18 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 2 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 1 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 12.14 0.25 0.00
Urval 2 17.18 12.14 0.25
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media vid Konstfack antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 12.14 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 64 personer till Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media vid Konstfack varav 18 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 4 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Konstfack

Andra utbildningar i Stockholm