Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild - Media) vid Konstfack

Programkod: KF-L1802

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild - Media) vid Konstfack antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2018 sökte 47 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild - Media) vid Konstfack varav 19 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 6 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 6 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Konstfack

Andra utbildningar i Stockholm