Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans åk 7-9 vid Konstfack

Programkod: KF-L1503

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.59 0.30 0.00
Urval 2 16.17 16.23 0.30
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans åk 7-9 vid Konstfack antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.59 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 110 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans åk 7-9 vid Konstfack varav 37 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 1 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 1 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.85 16.46 0.55
Urval 2 12.98 15.93 0.55
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans åk 7-9 på Konstfack 16.85 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2015 sökte 125 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans åk 7-9 vid Konstfack varav 44 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 2 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 0 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Konstfack

Andra utbildningar i Stockholm