Antagningspoäng för Masterprogrammet i visuell kultur och lärande - Bildpedagogik vid Konstfack

Programkod: KF-MB101

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogrammet i visuell kultur och lärande - Bildpedagogik vid Konstfack antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 18 personer till Masterprogrammet i visuell kultur och lärande - Bildpedagogik vid Konstfack varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Konstfack

Andra utbildningar i Stockholm