Antagningspoäng för Masterprogrammet i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik vid Konstfack

Programkod: KF-M1509

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik vid Konstfack antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 31 personer till Masterprogrammet i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik vid Konstfack varav 15 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Konstfack

Andra utbildningar i Stockholm