Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik och fördjupning med profil inst vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Programkod: KMH-72100

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik och fördjupning med profil inst vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

23

Under HT2018 sökte 155 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik och fördjupning med profil inst vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm varav 80 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 12 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 13 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm