Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik och fördjupning med profil musi vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Programkod: KMH-72300

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik och fördjupning med profil musi vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2018 sökte 30 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik och fördjupning med profil musi vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm varav 5 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm