Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasiesk vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Programkod: KMH-74000

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasiesk vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

17

Under HT2018 sökte 68 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasiesk vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm varav 42 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 8 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 7 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm