Antagningspoäng för Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32102

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.73 20.10 1.65 4.00
Urval 2 20.73 20.10 1.65 4.00
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.73 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2332

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

178

Under HT2017 sökte 2332 personer till Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 683 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 156 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 178 personer varav 141 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 19.52 1.60 4.00
Urval 2 20.50 19.52 1.60 4.00
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 19.52 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2208

Antagna urval 1

220

Antagna urval 2

196

Under HT2016 sökte 2208 personer till Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 558 i första hand. Totalt antogs 220 personer i det första urvalet varav 173 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 196 personer varav 155 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 20.02 1.55 0.00
Urval 2 20.00 20.02 1.55
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 20.02 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2201

Antagna urval 1

235

Antagna urval 2

212

Under HT2015 sökte 2201 personer till Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 541 i första hand. Totalt antogs 235 personer i det första urvalet varav 200 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 212 personer varav 181 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 19.48 1.45 0.00
Urval 2 19.00 19.50 1.45
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 19.48 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1937

Antagna urval 1

235

Antagna urval 2

201

Under HT2014 sökte 1937 personer till Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 454 i första hand. Totalt antogs 235 personer i det första urvalet varav 195 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 201 personer varav 168 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm