Antagningspoäng för Civilingenjörsutb i design och produktframtagning vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32103

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 19.11 1.30 0.00 4.00
Urval 2 19.60 19.11 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutb i design och produktframtagning vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 19.11 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1310

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

115

Under HT2020 sökte 1310 personer till Civilingenjörsutb i design och produktframtagning vid Kungliga Tekniska högskolan varav 208 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 78 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 62 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.21 18.80 1.35 0.00 0.00
Urval 2 19.05 18.80 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutb i design och produktframtagning vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.21 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1101

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

115

Under HT2019 sökte 1101 personer till Civilingenjörsutb i design och produktframtagning vid Kungliga Tekniska högskolan varav 164 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 77 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 62 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.32 18.60 1.30 0.00 0.00
Urval 2 19.17 18.60 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutb i design och produktframtagning vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.32 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1217

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

130

Under HT2018 sökte 1217 personer till Civilingenjörsutb i design och produktframtagning vid Kungliga Tekniska högskolan varav 205 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 82 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 68 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 19.42 1.35 0.00
Urval 2 19.43 19.48 1.35
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutb i design och produktframtagning vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 19.42 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1392

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

122

Under HT2017 sökte 1392 personer till Civilingenjörsutb i design och produktframtagning vid Kungliga Tekniska högskolan varav 204 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 76 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 122 personer varav 64 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.57 18.80 1.35 0.00
Urval 2 19.57 18.80 1.35
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutb i design och produktframtagning vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.57 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1460

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

129

Under HT2016 sökte 1460 personer till Civilingenjörsutb i design och produktframtagning vid Kungliga Tekniska högskolan varav 194 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 69 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 129 personer varav 61 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.58 1.40 0.00
Urval 2 20.00 19.45 1.40
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb i design och produktframtagning vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.58 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1574

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

125

Under HT2015 sökte 1574 personer till Civilingenjörsutb i design och produktframtagning vid Kungliga Tekniska högskolan varav 215 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 71 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 60 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.15 20.56 1.45 0.00
Urval 2 20.15 20.20 1.45
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb i design och produktframtagning vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.15 i urvalsgrupp BI, 20.56 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1635

Antagna urval 1

155

Antagna urval 2

125

Under HT2014 sökte 1635 personer till Civilingenjörsutb i design och produktframtagning vid Kungliga Tekniska högskolan varav 229 i första hand. Totalt antogs 155 personer i det första urvalet varav 71 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 60 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm