Antagningspoäng för Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32104

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.34 19.55 1.45 0.00
Urval 2 19.34 19.70 1.45
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.34 i urvalsgrupp BI, 19.55 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1099

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

89

Under HT2017 sökte 1099 personer till Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 133 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 83 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 89 personer varav 73 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.64 17.10 1.40 0.00
Urval 2 19.64 17.10 1.40
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.64 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1053

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

87

Under HT2016 sökte 1053 personer till Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 129 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 92 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 87 personer varav 75 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.95 17.84 1.35 0.00
Urval 2 19.06 17.84 1.35
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.95 i urvalsgrupp BI, 17.84 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1033

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

88

Under HT2015 sökte 1033 personer till Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 105 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 84 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 88 personer varav 77 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.07 18.55 1.25 0.00
Urval 2 19.07 18.55 1.25
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.07 i urvalsgrupp BI, 18.55 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

946

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

87

Under HT2014 sökte 946 personer till Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 110 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 87 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 87 personer varav 75 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm