Antagningspoäng för Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32104

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 19.69 1.45 0.00 0.00
Urval 2 20.31 19.69 1.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 19.69 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1012

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under HT2020 sökte 1012 personer till Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 135 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 93 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 76 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.25 19.57 1.55 0.00 0.00
Urval 2 20.25 19.57 1.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.25 i urvalsgrupp BI, 19.57 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1024

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

97

Under HT2019 sökte 1024 personer till Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 167 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 83 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 97 personer varav 76 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.48 17.75 1.40 0.00 0.00
Urval 2 19.48 17.75 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.48 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1033

Antagna urval 1

116

Antagna urval 2

103

Under HT2018 sökte 1033 personer till Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 147 i första hand. Totalt antogs 116 personer i det första urvalet varav 95 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 103 personer varav 83 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.34 19.55 1.45 0.00
Urval 2 19.34 19.70 1.45
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.34 i urvalsgrupp BI, 19.55 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1099

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

89

Under HT2017 sökte 1099 personer till Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 133 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 83 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 89 personer varav 73 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.64 17.10 1.40 0.00
Urval 2 19.64 17.10 1.40
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.64 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1053

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

87

Under HT2016 sökte 1053 personer till Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 129 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 92 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 87 personer varav 75 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.95 17.84 1.35 0.00
Urval 2 19.06 17.84 1.35
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.95 i urvalsgrupp BI, 17.84 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1033

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

88

Under HT2015 sökte 1033 personer till Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 105 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 84 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 88 personer varav 77 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.07 18.55 1.25 0.00
Urval 2 19.07 18.55 1.25
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.07 i urvalsgrupp BI, 18.55 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

946

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

87

Under HT2014 sökte 946 personer till Civilingenjörsutb i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 110 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 87 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 87 personer varav 75 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm