Antagningspoäng för Civilingenjörsutb i farkostteknik vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32105

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.05 18.15 1.35 0.00
Urval 2 18.75 18.15 1.35
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutb i farkostteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.05 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1069

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

100

Under HT2017 sökte 1069 personer till Civilingenjörsutb i farkostteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 163 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 103 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 86 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 17.11 1.30 0.00
Urval 2 19.25 17.11 1.30
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutb i farkostteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 17.11 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1098

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

118

Under HT2016 sökte 1098 personer till Civilingenjörsutb i farkostteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 170 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 110 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 118 personer varav 93 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.05 17.34 1.30 0.00
Urval 2 20.05 17.34 1.30
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb i farkostteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.05 i urvalsgrupp BI, 17.34 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1135

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

129

Under HT2015 sökte 1135 personer till Civilingenjörsutb i farkostteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 166 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 122 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 129 personer varav 107 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 19.02 1.20 0.00
Urval 2 18.90 19.02 1.20
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb i farkostteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 19.02 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1004

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

115

Under HT2014 sökte 1004 personer till Civilingenjörsutb i farkostteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 145 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 136 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 103 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm