Antagningspoäng för Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32106

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.51 21.60 1.65 0.00
Urval 2 21.45 21.60 1.65
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.51 i urvalsgrupp BI, 21.60 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2755

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

160

Under HT2017 sökte 2755 personer till Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 721 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 145 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 120 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.83 20.99 1.70 0.00
Urval 2 21.83 20.99 1.70
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.83 i urvalsgrupp BI, 20.99 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2978

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

180

Under HT2016 sökte 2978 personer till Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 718 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 141 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 116 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.57 21.60 1.75 0.00
Urval 2 21.57 21.50 1.75
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.57 i urvalsgrupp BI, 21.60 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3258

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

175

Under HT2015 sökte 3258 personer till Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 768 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 154 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 123 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.90 22.00 1.70 0.00
Urval 2 21.90 22.00 1.70
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.90 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3332

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

177

Under HT2014 sökte 3332 personer till Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 747 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 150 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 177 personer varav 118 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm