Antagningspoäng för Civilingenjörsutb i materialdesign vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32110

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 18.40 1.15 0.00 0.00
Urval 2 18.59 18.40 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutb i materialdesign vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

539

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 539 personer till Civilingenjörsutb i materialdesign vid Kungliga Tekniska högskolan varav 28 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 47 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 36 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 17.56 1.15 0.00 0.00
Urval 2 17.99 17.56 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutb i materialdesign vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 17.56 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

438

Antagna urval 1

59

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 438 personer till Civilingenjörsutb i materialdesign vid Kungliga Tekniska högskolan varav 27 i första hand. Totalt antogs 59 personer i det första urvalet varav 35 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 24 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.86 17.50 1.20 0.00 0.00
Urval 2 17.50 17.50 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutb i materialdesign vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.86 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

545

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 545 personer till Civilingenjörsutb i materialdesign vid Kungliga Tekniska högskolan varav 31 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 36 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 29 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.34 17.96 1.25 0.00
Urval 2 18.34 17.96 1.25
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutb i materialdesign vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.34 i urvalsgrupp BI, 17.96 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

605

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 605 personer till Civilingenjörsutb i materialdesign vid Kungliga Tekniska högskolan varav 22 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 34 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 26 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 17.39 1.30
Urval 2 18.85 17.39 1.30
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjörsutb i materialdesign på Kungliga Tekniska högskolan 18.85 i urvalsgrupp BI, 17.39 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

602

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

47

Under HT2016 sökte 602 personer till Civilingenjörsutb i materialdesign vid Kungliga Tekniska högskolan varav 45 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 34 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 30 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 17.69 1.25 0.00
Urval 2 18.50 17.69 1.25
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb i materialdesign vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 17.69 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

759

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 759 personer till Civilingenjörsutb i materialdesign vid Kungliga Tekniska högskolan varav 34 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 32 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 26 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.79 17.90 1.20 0.00
Urval 2 18.79 17.90 1.20
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb i materialdesign vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.79 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

620

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

48

Under HT2014 sökte 620 personer till Civilingenjörsutb i materialdesign vid Kungliga Tekniska högskolan varav 30 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 35 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 25 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm