Antagningspoäng för Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32113

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.15 18.70 1.25 0.00 4.00
Urval 2 19.15 18.70 1.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.15 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1371

Antagna urval 1

240

Antagna urval 2

194

Under HT2020 sökte 1371 personer till Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan varav 283 i första hand. Totalt antogs 240 personer i det första urvalet varav 123 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 194 personer varav 102 var män och 92 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 18.82 1.30 0.00 4.00
Urval 2 19.01 18.82 1.30 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 18.82 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1320

Antagna urval 1

230

Antagna urval 2

180

Under HT2019 sökte 1320 personer till Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan varav 299 i första hand. Totalt antogs 230 personer i det första urvalet varav 125 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 96 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 18.92 1.20 0.00 0.00
Urval 2 18.07 18.92 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 18.92 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1367

Antagna urval 1

253

Antagna urval 2

208

Under HT2018 sökte 1367 personer till Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan varav 259 i första hand. Totalt antogs 253 personer i det första urvalet varav 131 var män och 122 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 208 personer varav 110 var män och 98 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 19.25 1.35 3.50
Urval 2 18.90 19.25 1.35 3.50
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 19.25 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1504

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

173

Under HT2017 sökte 1504 personer till Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan varav 274 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 120 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 173 personer varav 102 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.26 19.27 1.35 4.00
Urval 2 19.26 19.27 1.35 4.00
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.26 i urvalsgrupp BI, 19.27 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1708

Antagna urval 1

230

Antagna urval 2

186

Under HT2016 sökte 1708 personer till Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan varav 320 i första hand. Totalt antogs 230 personer i det första urvalet varav 125 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 186 personer varav 102 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.88 18.80 1.35 3.00
Urval 2 18.88 18.80 1.35 3.00
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.88 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1746

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

196

Under HT2015 sökte 1746 personer till Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan varav 302 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 120 var män och 130 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 196 personer varav 94 var män och 102 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.97 18.85 1.30 0.00
Urval 2 19.06 18.95 1.30
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.97 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1645

Antagna urval 1

245

Antagna urval 2

189

Under HT2014 sökte 1645 personer till Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan varav 264 i första hand. Totalt antogs 245 personer i det första urvalet varav 125 var män och 120 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 189 personer varav 95 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm