Antagningspoäng för Civilingenjörsutb. öppen ingång vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32115

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.05 19.32 1.50 4.00
Urval 2 20.05 19.32 1.50
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutb. öppen ingång vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.05 i urvalsgrupp BI, 19.32 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1999

Antagna urval 1

165

Antagna urval 2

141

Under HT2017 sökte 1999 personer till Civilingenjörsutb. öppen ingång vid Kungliga Tekniska högskolan varav 212 i första hand. Totalt antogs 165 personer i det första urvalet varav 118 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 141 personer varav 100 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 18.73 1.50 0.00
Urval 2 20.25 18.73 1.50
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutb. öppen ingång vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 18.73 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2399

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

153

Under HT2016 sökte 2399 personer till Civilingenjörsutb. öppen ingång vid Kungliga Tekniska högskolan varav 266 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 112 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 153 personer varav 96 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.57 18.80 1.50 0.00
Urval 2 19.60 18.80 1.50
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb. öppen ingång vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.57 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2401

Antagna urval 1

185

Antagna urval 2

153

Under HT2015 sökte 2401 personer till Civilingenjörsutb. öppen ingång vid Kungliga Tekniska högskolan varav 264 i första hand. Totalt antogs 185 personer i det första urvalet varav 121 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 153 personer varav 107 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.14 19.36 1.50 0.00
Urval 2 20.14 19.36 1.50
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb. öppen ingång vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.14 i urvalsgrupp BI, 19.36 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2385

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

150

Under HT2014 sökte 2385 personer till Civilingenjörsutb. öppen ingång vid Kungliga Tekniska högskolan varav 226 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 102 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 91 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm