Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32124

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.60 1.10 0.00 0.00
Urval 2 16.00 16.60 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

307

Antagna urval 1

51

Antagna urval 2

41

Under HT2018 sökte 307 personer till Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet vid Kungliga Tekniska högskolan varav 16 i första hand. Totalt antogs 51 personer i det första urvalet varav 33 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 25 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm