Antagningspoäng för Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32420

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.45 17.20 1.05 0.00
Urval 2 16.46 17.20 1.05
För höstterminen år 2017 hade Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.45 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1198

Antagna urval 1

220

Antagna urval 2

178

Under HT2017 sökte 1198 personer till Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan varav 265 i första hand. Totalt antogs 220 personer i det första urvalet varav 142 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 178 personer varav 118 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.09 17.33 1.10 4.00
Urval 2 17.09 17.33 1.10
För höstterminen år 2016 hade Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.09 i urvalsgrupp BI, 17.33 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1294

Antagna urval 1

240

Antagna urval 2

196

Under HT2016 sökte 1294 personer till Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan varav 315 i första hand. Totalt antogs 240 personer i det första urvalet varav 160 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 196 personer varav 127 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.42 1.00 0.00
Urval 2 16.10 16.42 1.00
För höstterminen år 2015 hade Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1192

Antagna urval 1

240

Antagna urval 2

190

Under HT2015 sökte 1192 personer till Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan varav 268 i första hand. Totalt antogs 240 personer i det första urvalet varav 155 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 190 personer varav 130 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.77 1.00 4.00
Urval 2 16.50 16.77 1.00 4.00
För höstterminen år 2014 hade Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.77 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1037

Antagna urval 1

240

Antagna urval 2

199

Under HT2014 sökte 1037 personer till Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan varav 226 i första hand. Totalt antogs 240 personer i det första urvalet varav 141 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 199 personer varav 113 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm