Antagningspoäng för Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32422

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.67 17.35 1.15 0.00
Urval 2 16.61 16.55 1.15
För höstterminen år 2017 hade Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.67 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

775

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 775 personer till Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 99 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 64 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 58 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.07 15.35 1.10 0.00
Urval 2 15.90 15.00 1.10
För höstterminen år 2016 hade Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.07 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

679

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 679 personer till Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 76 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 72 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 62 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 14.93 1.10 0.00
Urval 2 16.60 14.93 1.10
För höstterminen år 2015 hade Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 14.93 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

707

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

73

Under HT2015 sökte 707 personer till Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 87 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 74 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 65 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.20 1.05 0.00
Urval 2 15.70 15.20 1.05
För höstterminen år 2014 hade Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

617

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 617 personer till Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 71 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 75 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 63 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm