Antagningspoäng för Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Kista vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32435

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.54 1.40 4.00
Urval 2 18.50 18.55 1.40 4.00
För höstterminen år 2017 hade Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Kista vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.54 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1136

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

73

Under HT2017 sökte 1136 personer till Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Kista vid Kungliga Tekniska högskolan varav 169 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 75 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 60 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.15 17.30 1.35 0.00
Urval 2 18.20 17.30 1.35
För höstterminen år 2016 hade Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Kista vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.15 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1046

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 1046 personer till Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Kista vid Kungliga Tekniska högskolan varav 156 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 75 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 66 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.91 1.35 0.00
Urval 2 18.10 17.91 1.35
För höstterminen år 2015 hade Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Kista vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.91 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1106

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 1106 personer till Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Kista vid Kungliga Tekniska högskolan varav 181 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 72 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 65 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.62 17.44 1.20 0.00
Urval 2 17.69 17.44 1.20
För höstterminen år 2014 hade Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Kista vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.62 i urvalsgrupp BI, 17.44 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

986

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

77

Under HT2014 sökte 986 personer till Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Kista vid Kungliga Tekniska högskolan varav 164 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 76 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 66 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm