Antagningspoäng för Högsk.ingenjörsutb i elektronik och datorteknik vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32425

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.56 15.86 1.15 0.00
Urval 2 16.44 15.86 1.15
För höstterminen år 2017 hade Högsk.ingenjörsutb i elektronik och datorteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.56 i urvalsgrupp BI, 15.86 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

600

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 600 personer till Högsk.ingenjörsutb i elektronik och datorteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 44 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 46 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 37 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 17.11 1.10 0.00
Urval 2 16.90 17.11 1.10
För höstterminen år 2016 hade Högsk.ingenjörsutb i elektronik och datorteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 17.11 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

615

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

43

Under HT2016 sökte 615 personer till Högsk.ingenjörsutb i elektronik och datorteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 53 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 45 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 38 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 15.90 1.15 0.00
Urval 2 17.40 15.90 1.15
För höstterminen år 2015 hade Högsk.ingenjörsutb i elektronik och datorteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

627

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

42

Under HT2015 sökte 627 personer till Högsk.ingenjörsutb i elektronik och datorteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 47 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 44 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 38 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.91 1.00 0.00
Urval 2 16.20 16.91 1.00
För höstterminen år 2014 hade Högsk.ingenjörsutb i elektronik och datorteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.91 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

548

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

53

Under HT2014 sökte 548 personer till Högsk.ingenjörsutb i elektronik och datorteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 49 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 55 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 48 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm