Antagningspoäng för Högsk.ingenjörsutb i elektroteknik, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32428

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.48 14.96 0.90 0.00
Urval 2 14.48 14.96 0.90
För höstterminen år 2017 hade Högsk.ingenjörsutb i elektroteknik, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 14.48 i urvalsgrupp BI, 14.96 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

362

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

46

Under HT2017 sökte 362 personer till Högsk.ingenjörsutb i elektroteknik, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 36 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 50 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 43 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.47 15.20 0.90 0.00
Urval 2 15.47 15.56 0.90
För höstterminen år 2016 hade Högsk.ingenjörsutb i elektroteknik, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 15.47 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

389

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

51

Under HT2016 sökte 389 personer till Högsk.ingenjörsutb i elektroteknik, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 52 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 52 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 46 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 15.40 0.90 0.00
Urval 2 15.20 15.40 0.90
För höstterminen år 2015 hade Högsk.ingenjörsutb i elektroteknik, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

421

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 421 personer till Högsk.ingenjörsutb i elektroteknik, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 52 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 58 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 44 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 14.95 0.70
Urval 2 15.10 14.95 0.70
Under terminen HT2014 hade utbildningen Högsk.ingenjörsutb i elektroteknik, Haninge på Kungliga Tekniska högskolan 15.10 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

360

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

51

Under HT2014 sökte 360 personer till Högsk.ingenjörsutb i elektroteknik, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 44 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 54 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 46 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm