Antagningspoäng för Högsk.ingenjörsutb i kemiteknik vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32430

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 15.15 0.80 0.00
Urval 2 15.00 15.15 0.80
För höstterminen år 2017 hade Högsk.ingenjörsutb i kemiteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

343

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

67

Under HT2017 sökte 343 personer till Högsk.ingenjörsutb i kemiteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 42 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 37 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 34 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.30 0.90 0.00
Urval 2 15.90 15.30 0.90
För höstterminen år 2016 hade Högsk.ingenjörsutb i kemiteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

338

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

57

Under HT2016 sökte 338 personer till Högsk.ingenjörsutb i kemiteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 51 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 40 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 29 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 13.95 0.65 0.00
Urval 2 15.90 13.95 0.75
För höstterminen år 2015 hade Högsk.ingenjörsutb i kemiteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 13.95 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

342

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 342 personer till Högsk.ingenjörsutb i kemiteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 32 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 36 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 23 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.79 16.41 0.60 0.00
Urval 2 14.79 16.41 0.60
För höstterminen år 2014 hade Högsk.ingenjörsutb i kemiteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 14.79 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

313

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

58

Under HT2014 sökte 313 personer till Högsk.ingenjörsutb i kemiteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 42 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 39 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 28 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm