Antagningspoäng för Högsk.ingenjörsutb i teknik och ekonomi, öppen ingång vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32003

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.54 1.15 4.00
Urval 2 17.00 17.54 1.10 4.00
Vårterminen år 2017 hade Högsk.ingenjörsutb i teknik och ekonomi, öppen ingång vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.54 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

704

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under VT2017 sökte 704 personer till Högsk.ingenjörsutb i teknik och ekonomi, öppen ingång vid Kungliga Tekniska högskolan varav 210 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 45 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 36 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.03 1.10 0.00
Urval 2 16.47 15.88 1.00
Vårterminen år 2016 hade Högsk.ingenjörsutb i teknik och ekonomi, öppen ingång vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.03 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

691

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under VT2016 sökte 691 personer till Högsk.ingenjörsutb i teknik och ekonomi, öppen ingång vid Kungliga Tekniska högskolan varav 241 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 38 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 29 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.04 17.95 1.15 4.00
Urval 2 18.00 17.50 1.15 4.00
Vårterminen år 2015 hade Högsk.ingenjörsutb i teknik och ekonomi, öppen ingång vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.04 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

703

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under VT2015 sökte 703 personer till Högsk.ingenjörsutb i teknik och ekonomi, öppen ingång vid Kungliga Tekniska högskolan varav 247 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 51 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 40 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.33 16.63 1.05 0.00
Urval 2 17.28 15.90 0.95
Vårterminen år 2014 hade Högsk.ingenjörsutb i teknik och ekonomi, öppen ingång vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.33 i urvalsgrupp BI, 16.63 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

513

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under VT2014 sökte 513 personer till Högsk.ingenjörsutb i teknik och ekonomi, öppen ingång vid Kungliga Tekniska högskolan varav 168 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 41 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 31 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm