Antagningspoäng för Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare de vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-SD201

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare de vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under HT2018 sökte 85 personer till Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare de vid Kungliga Tekniska högskolan varav 55 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 19 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 20 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm